Maes Carafanau a Gwersylla Pyscodlyn Farm

Maes Carafanau a Gwersylla Pyscodlyn Farm
 • Lleoliad:Y Fenni
 • Math:Parc Teithio a Gwersylla
 • Graddfa:4 Seren

Mae Pyscodlyn yn safle sy’n cael ei rhedeg gan deulu. Cyfleusterau llawn, agos iawn i’r A40 a 2 filltir i’r gorllewin o’r Fenni. Delfrydol i grwydro Bannau Brycheiniog, y Mynydd Du a Chanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon.

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 4 Seren
 • Welcome Host
 • Cyclists Welcome
 • Walkers Welcome
Cyfleusterau
 • Access Statement
 • Laundry Facilities
 • Parcio Ar Gael
 • Pets Welcome