Fferm Tŷ Cooke

Fferm Ty Cooke
 • Lleoliad:Pont-y-pŵl
 • Math:Ffermdy
 • Graddfa:4 Seren

Mae Fferm Tŷ-Cooke yn ffermdy heddychlon sy'n dyddio o'r ddeunawfed ganrif. Saif mewn buarth coblog. Mae'r fferm deuluol yn swatio ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hanner milltir o Lanfa Goetre ar Gamlas Mynwy ac Aberhonddu. Mae tafarn sy'n gweini prydau gwych o fewn deg munud ar droed.

 • Mynedfa i’r Anabl:Na
 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
GRADDIO / GWOBRAU
 • Visit Wales - 4 Seren
 • Welcome Host
 • Cyclists Welcome
 • Walkers Welcome
Prisio
 • Sengl:£45.00
 • Dwbl:£75.00
Cyfleusterau
 • Bookable through TICS
 • Cots Available
 • Ground Floor Bedrooms
 • Major Credit Cards accepted
 • Non-smoking
 • Parcio Ar Gael
 • TV In all rooms
 • Vegetarian and/or special requirements
 • Wifi Facilities Available