Cyrraedd Safle Treftadaeth y Byd

Ar yr heol

Teithio o Birmingham

Gan deithio o Birmingham a gogledd Prydain dilynwch yr M5 i'r De. Gadewch ar Gyffordd 8 a pharhau ar yr M50 i'r Rhosan ar Wy. Cymerwch yr A40 i'r Fenni. Ar y gylchfan cymerwch yr ail droad i'r A465. Gadewch yr A465 ar y troad cyntaf a dilynwch yr arwyddion i Flaenafon a Phwll Mawr. Nid yw'r llwybr hwn yn addas i gerbydau mawr a bysiau, felly dylai'r cerbydau hyn barhau ar yr A465 i Frynmawr a chodi'r arwyddion i Flaenafon a Phwll Mawr o'r fan honno (B4248).

Teithio o Lundain

Gan deithio o Lundain a de-orllewin Lloegr dilynwch yr M4 tua'r Gorllewin a gadael ar Gyffordd 25A (Casnewydd). Cymerwch yr A4042 cyn belled â Phont-y-pŵl. Wrth y gylchfan (McDonalds) cymerwch y troad cyntaf a dilyn yr A4043 i Flaenafon, gan ddilyn arwyddion Pwll Mawr.

I ddefnyddio cynllunwyr ffordd ar-lein ewch i’r gwefannau canlynol:

I ddefnyddio Systemau Llywio â Lloeren (Sat-Nav)

Os ydych yn defnyddio system llywio a lloeren, mae codau post y prif atyniadau fel a ganlyn:

  • Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru - NP4 9XP
  • Gwaith Haearn Blaenafon - NP4 9RN
  • Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon - NP4 9AS neu (NP4 9AE ar gyfer rhai systemau llywio)
  • Amgueddfa Gymunedol Blaenafon ac Alexander Cordell - NP4 9QA
  • Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon (Lein Aros) - NP4 9SF
  • Canol Tref Blaenafon - NP4 9NF

Click here to view a larger version of the map showing directions to Blaenavon (opens in a new window)

Ar y Rheilffordd

Mae’r gorsafoedd trenau agosaf i Flaenafon wedi eu lleoli yn Y Fenni, Y Dafarn Newydd, Cwmbrân a Chasnewydd.

Mae yna gysylltiadau rheolaidd i Gasnewydd o Paddington, Llundain, Bryste a Chaerdydd; ac i’r Fenni o Birmingham New Street a Manchester Piccadilly.

Bydd angen dal bws neu dacsi i gwblhau eich siwrnai i Flaenafon.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.traveline-cymru.info

By Bus

Gwasanaeth bws X24 sy’n gwasanaethu Blaenafon ac mae’n cysylltu â Blaenafon, Abersychan, Pont-y-pŵl, Cwmbrân a Chasnewydd. Fel rheol, mae’r bysiau’n gadael bob 10 munud yn ystod yr wythnos.

Mae Stagecoach 30, gwasanaeth awr, hefyd yn rhedeg o Frynmawr i Gasnewydd, drwy Flaenafon ac yn galw ym Mhwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru.

Gan deithio o’r Fenni gallwch ddal bws Stagecoach X4 i Frynmawr a newid i wasanaeth Stagecoach 30 i gwblhau eich siwrnai i Flaenafon.

Os ydych am deithio i Flaenafon ar fws o Gaerdydd neu Henffordd, mae angen dal gwasanaeth Stagecoach X3 a newid i wasanaeth X24 yng Nghwmbrân neu Bont-y-pŵl.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch amserlenni a’r gwasanaeth sydd ar gael ewch i www.traveline-cymru.info

Hedfan

Os ydych yn ymwelydd rhyngwladol, yn hedfan i mewn i Brydain Fawr, y meysydd awyr agosaf i Flaenafon yw Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd a Maes Awyr Rhyngwladol Bryste. Mae modd hedfan i'r ddau faes awyr o Ewrop ac Unol Daleithiau America.

Yna, defnyddiwch yr heol, rheilffordd neu’r bws i orffen eich siwrnai i Flaenafon.

I gael mwy o wybodaeth: