Llwybr Afon Lwyd

Llwybr Afon Lwyd
  • Math:Llwybr Cerdded/Beicio

Mae Llwybr Afon Lwyd yn brofiad seiclo a cherdded heb drafnidiaeth o Flaenafon i Gasnewydd. Mae’r llwybr yn rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol; yn ne Torfaen mae’n dilyn llwybr halio Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ac yn y gogledd mae’n mynd ar hyd hen Reilffordd London and North Western. Yn ymyl Blaenafon, mae’r ffordd yn mynd ar hyd mynydd Coety gan roi golygfeydd panoramig o Ddyffryn Llwyd.

Mae’r llwybr yn rhoi cipolwg ar hanes cythryblus y rhwydwaith camlesi a gaeodd yng nghanol yr 20fed ganrif. Wrth i chi ddilyn bydd y llwybr byddwch yn seiclo neu’n cerdded yn ymyl adrannau sydd wedi’u hadnewyddu yn ogystal â darnau adfeiliedig, ac ar y darn deheuol gallwch weld cychod cul ar y darn poblogaidd yma o Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

Mae’r llwybr yn addas ar gyfer pob beiciwr o deuluoedd at feicwyr profiadol. Mae wyneb da i’r llwybr ac mae’n addas felly ar gyfer pob math o feiciau.

Mae’r llwybr tua 24km/15milltir o hyd ac yn daith tua 3 awr bob ffordd. Mae arwyddbyst ar y llwybr fel rhan o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (492) ac mae yna arwyddbyst glas amlwg ar bob troad.

Lawr lwythwch gopi o Daflen Llwybr Afon Lwyd yma.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Ie

    Rydym yn gallu derbyn archebion grŵp gyda chynllunio ymlaen llaw ar gyfer dros 50 o bobl.

  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Cyfleusterau
  • Maes Parcio