Pwll Mawr Amgueddfa Lofaol Cymru

Pwll Mawr Amgueddfa Lofaol Cymru
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Safle treftadaeth, Amgueddfa

Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru yw’r atynfa fwyaf poblogaidd o fewn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. Mae’r amgueddfa yn seiliedig ar hen Bwll Glo Pwll Mawr, a suddwyd tua 1860 ac a gaeodd yn 1980. Agorodd y safle fel amgueddfa yn 1983 ac mae nawr yn adnabyddus ar draws y byd, yn arbennig ar ôl ennill Gwobr Gulbenkian am amgueddfa’r flwyddyn yn 2005.

Mae ymweliad â Phwll Mawr yn cynnwys disgyniad 300 troedfedd (90m) i’r hen bwll, ble bydd cyn-löwr yn mynd â chi ar daith gyfareddol a phersonol yng ngolygfeydd, synau ac arogleuon y pwll i greu syniad o sut beth oedd gwaith yn y pwll glo.

Ar yr wyneb mae yna gyflwyniad clyweledol cyffrous 20 munud yn disgrifio llafur dyddiol y glowyr a’r newidiadau mewn gweithfeydd glo dros amser.
Mae’r amgueddfa hefyd yn cynnwys adeiladau hanesyddol sy’n gysylltiedig â’r diwydiant glo gan gynnwys gefail, stablau, caban bwyd glowyr, ystordy ffrwydron a chwt halio.  Efallai mai’r adeilad mwyaf diddorol yw’r Baddonau a dderbyniodd bleidlais fel trysor cenedlaethol gorau Cymru mewn rhaglen deledu ar y BBC yn 2007. Gallwch weld y cawodydd a’r ystafelloedd cypyrddau, ynghyd â chreiriau ac arddangosfeydd sy’n galluogi dealltwriaeth o fywyd pob dydd glöwr

Fel rhan o Amgueddfa Genedlaethol Cymru mae mynediad i Pwll Mawr am ddim.  Pwll Mawr yw amgueddfa lofaol fwyaf blaenllaw’r Deyrnas Unedig ac mae’n cynnig diwrnod difyr ac addysgiadol i bawb.

Tâl parcio o £3 (parcio bysiau am ddim)

 • Isafswm Oedran/Cyfyngiad uchder:Rhaid bod dros 1 metr o daldra ar gyfer y daith o dan ddaear
 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Rydym yn gallu derbyn archebion grŵp gyda chynllunio ymlaen llaw ar gyfer dros 50 o bobl.Cyfleusterau tywydd gwlyb ar gael ar gyfer grwpiau ysgol.Teithiau penodol yn cael eu rhoi ar gyfer grwpiau, cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Oriau Agor
 • Llun09:30 - 17:00
 • Mawrth09:30 - 17:00
 • Mercher09:30 - 17:00
 • Iau09:30 - 17:00
 • Gwener09:30 - 17:00
 • Sadwrn09:30 - 17:00
 • Sul09:30 - 17:00
 • ArallMae’r teithiau tanddaearol yn digwydd yn aml 10:00–15:30. Ffoniwch os gwelwch yn dda ar gyfer amserau agor yn Rhagfyr a Ionawr.
Prisio
 • Mynediad am Ddim
Cyfleusterau
 • Caffi
 • Maes Parcio
 • Man gollwng i fysus a pharcio bysus
 • Safle Picnic
 • Siop
 • Toiledau