Tref Treftadaeth Blaenafon

Tref Treftadaeth Blaenafon
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Safle treftadaeth

Datblygodd Heol Lydan, prif ganolfan masnachol Blaenafon, yng nghanol y 19eg ganrif er mwyn cefnogi anghenion poblogaeth gynyddol. Yn ystod oes Victoria roedd y stryd yn llawn busnesau llwyddiannus a’r dref yn llawn prysurdeb.  Erbyn 1901 roedd dros ddau gant o adeiladau masnachol ym Mlaenafon, gan gynnwys dwsinau o dafarndai.

Mae treftadaeth y dref yn amlwg yn y nifer o adeiladau cyhoeddus ysblennydd, gan gynnwys Neuadd y Gweithwyr ( a adeiladwyd gan weithwyr y dref), Llyfrgell Blaenafon a nifer o eglwysi a chapeli a oedd oll yn rhan bwysig o fywyd y dref.  Gallwch ddysgu mwy am hanes y Dref Treftadaeth trwy godi taflen taith gerdded o Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon er mwyn mynd o gwmpas y dref arbennig hon.

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Prisio
 • Mynediad am Ddim
Cyfleusterau
 • Maes Parcio
 • Caniateir cŵn
 • Safle Picnic
 • Siop
 • Toiledau