Gwaith Haearn Blaenafon

Gwaith Haearn Blaenafon
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Safle treftadaeth, Amgueddfa

Gwaith Haearn Blaenafon, lleoliad cyfres deledu arobryn Coal House, y BBC, yw'r nodwedd fwyaf arwyddocaol o fewn Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon. Y gwaith haearn, a ddechreuodd gynhyrchu ym 1789, yw'r ffwrnais chwyth orau ei chyflwr o'i chyfnod a’i math, yn y byd, ac mae'n un o'r henebion pwysicaf sydd wedi goroesi o ddechrau'r chwyldro diwydiannol. Mae Gwaith Haearn Blaenafon o bwys hanesyddol sylweddol oherwydd ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg y gwaith haearn oedd un o'r cynhyrchwyr haearn pwysicaf yn y byd.

Heddiw gallwch weld olion helaeth y ffwrneisi chwyth, y tai cast a'r Tŵr Cydbwyso Dŵr sydd wedi cael ei adfer mewn ffordd drawiadol. Drwy arddangosfeydd, nodweddion dehongli sylweddol ac adluniadau, gallwch ddysgu am arwyddocâd rhyngwladol y diwydiant haearn a'r prosesau gwyddonol sy'n gysylltiedig â chynhyrchu haearn. Gallwch gael cipolwg diddorol ar hanes cymdeithasol Prydain diwydiannol drwy syllu i'r gorffennol yn siop y cwmni sydd bellach wedi ei hailadeiladu, a bythynnod y gweithwyr a adnewyddwyd, yn Stack Square ac Engine Row.

Mae’r safle a rheolir gan Cadw, wedi cael ei adfer yn llawn, ac erbyn hyn, thrwy gynnig mynediad am ddim, mae Gwaith Haearn Blaenafon yn croesawu’r nifer uchaf erioed o ymwelwyr.

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Rydym yn gallu derbyn archebion grŵp gyda chynllunio ymlaen llaw ar gyfer dros 50 o bobl.

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Oriau Agor
 • Llun10:00 - 17:00 (Ebr - Hyd) Ar gau (Tach - Maw)
 • Mawrth10:00 - 17:00 (Ebr - Hyd) Ar gau (Tach - Maw)
 • Mercher10:00 - 17:00 (Ebr - Hyd) Ar gau (Tach - Maw)
 • Iau10:00 - 17:00 (Ebr - Hyd) Ar gau (Tach - Maw)
 • Gwener10:00 - 17:00 (Ebr - Hyd) a 09.30 - 16.00 (Tach - Maw)
 • Sadwrn10:00 - 17:00 (Ebr - Hyd) a 09.30 - 16.00 (Tach - Maw)
 • Sul10:00 - 17:00 (Ebr - Hyd) a 09.30 - 16.00 (Tach - Maw)
 • ArallMynediad olaf hanner awr cyn cau
Prisio
 • Mynediad am Ddim
Cyfleusterau
 • Maes Parcio
 • Man gollwng i fysus a pharcio bysus
 • Caniateir cŵn
 • Safle Picnic
 • Siop
 • Toiledau