Taith Gerdded Gylchol Tref Blaenafon

Taith Gerdded Gylchol Tref Blaenafon
  • Math:Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio

Mae'r daith gylchol, sy'n dechrau yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, yn eich tywys o amgylch canol tref hanesyddol Blaenafon. Fe welwch lawer o adeiladau pwysig a thrawiadol o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg a, drwy hen ffotograffau, gallwch weld sut mae'r dref a'i hamgylchedd lleol wedi esblygu dros amser.

Taith gerdded gylchol gymedrol i egnïol 3.5km (2filltir) (tua: 2awr)

Lawr lwythwch gopi o daflen Taith Gerdded Tref Blaenafon yma.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Cyfleusterau
  • Maes Parcio
  • Caniateir cŵn