Neuadd y Gweithwyr Blaenafon

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Safle treftadaeth

Rydym wedi bod ar gau ers canol Mawrth yn unol â chanllawiau Coronafeirws y Llywodraeth.

Fel gwyddoch chi, mae nifer o fannau’n ail-agor nawr gyda mesurau ychwanegol a systemau rheolaeth risg mewn grym.  Serch hynny, mae’r cyfnod yma wedi digwydd ar yr un pryd â gwaith atgyweirio sylweddol yn y Neuadd.  Felly, byddwn yn parhau ar gau am nifer o fisoedd er mwyn cwblhau’r atgyweiriadau hanfodol a’r gwelliannau yma gan sicrhau diogelwch gwirfoddolwyr, defnyddwyr ac ymwelwyr ar yr un pryd.

Mae Neuadd y Gweithwyr Blaenafon yn un o'r adeiladau mwyaf trawiadol ar Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. Mae'r Neuadd, a agorodd ym mis Ionawr 1895, yn dyst i hanes cymdeithasol balch Blaenafon. Cafodd y gwaith adeiladu ei ariannu gan Sefydliad y Gweithwyr Blaenafon, a gasglodd didyniad wythnosol o ddimai o gyflog ei aelodau. Am ddegawdau roedd Neuadd y Gweithwyr yn ganolbwynt i'r gymuned, gan ddarparu llyfrgell, gemau, adloniant a gweithgareddau hamdden.

Heddiw, mae Neuadd y Gweithwyr Blaenafon dal i fod yn darparu ar gyfer y gymuned, drwy gynnig sinema, cyngherddau, snwcer a thenis bwrdd. Mae hefyd yn gartref i lawer o grwpiau a chymdeithasau, a chynhelir cynadleddau a chyfarfodydd yno.

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Rydym yn gallu derbyn archebion grŵp gyda chynllunio ymlaen llaw ar gyfer dros 50 o bobl.Ystafell gynhadledd sydd ar gael i logi

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Oriau Agor
 • Llun19:00 - 21:30
 • Mawrth19:00 - 21:30
 • Mercher19:00 - 21:30
 • Iau19:00 - 21:30
 • Gwener19:00 - 21:30
 • SadwrnAr gau
 • SulAr gau
 • ArallGall fod ar agor y tu allan i oriau arferol a hynny ar gyfer digwyddiadau arbennig
Prisio
 • Oedolion:Amrywio yn ôl digwyddiad/gweithgaredd
Cyfleusterau
 • Toiledau