Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Safle treftadaeth

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yw'r man cychwyn delfrydol ar gyfer eich ymweliad â'r ardal. Wedi'i lleoli yn hen Ysgol Sant Pedr sydd wedi cael ei hadfer mewn ffordd gydymdeimladol, mae'n darparu trosolwg o sut y mae straeon Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn bwysig ar draws y byd.

Gallwch bori drwy'r arddangosfeydd a fideos traddodiadol sy'n darlunio hanes rhyfeddol yr ardal a gallwch dreiddio'n ddyfnach i hanes Blaenafon trwy ddefnyddio sgriniau cyffwrdd rhyngweithiol i archwilio amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys safonau byw, daeareg, systemau trafnidiaeth a Threftadaeth Byd.

Gallwch hefyd ymweld â llyfrgell y dref sydd wedi'i lleoli ar lawr uchaf yr adeilad. Mae gan y ganolfan siop anrhegion dda lle gallwch ddewis o amrywiaeth o gynhyrchion â thema leol. Yn ystod ymweliad gallwch hefyd ddarllen eich negeseuon e-bost ar gyswllt diwifr tra'n mwynhau pryd o fwyd neu luniaeth ardderchog yn yr Heritage Café sy'n edrych dros Fynwent Eglwys San Pedr.

Mae’r ganolfan yn fan cychwyn ar gyfer nifer o deithiau cerdded o amgylch Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon; mae gan y Ganolfan Croeso, sydd ar y safle, ddewis eang o daflenni teithiau cerdded y gallwch ddewis o’u plith.

Mae'r ganolfan hefyd yn cynnig darpariaeth addysg arbenigol ar gyfer ysgolion, cyfleuster ymchwil a'r cyfleusterau cynadledda diweddaraf. Galwch heibio i roi dechrau da i'ch ymweliad!

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Rydym yn gallu derbyn archebion grŵp gyda chynllunio ymlaen llaw ar gyfer dros 50 o bobl.Cyfleusterau tywydd gwlyb ar gael ar gyfer grwpiau ysgol.Arlwyo ar y safle ar gael

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Oriau Agor
 • LlunAr gau
 • Mawrth9:00 - 17:00 (Ebr-Med) & 9:00 - 16:00 (Hyd-Maw)
 • Mercher9:00 - 17:00 (Ebr-Med) & 9:00 - 16:00 (Hyd-Maw)
 • Iau9:00 - 17:00 (Ebr-Med) & 9:00 - 16:00 (Hyd-Maw)
 • Gwener9:00 - 17:00 (Ebr-Med) & 9:00 - 16:00 (Hyd-Maw)
 • Sadwrn9:00 - 17:00 (Ebr-Med) & 9:00 - 16:00 (Hyd-Maw)
 • Sul9:00 - 17:00 (Ebr-Med) & 9:00 - 16:00 (Hyd-Maw)
 • ArallAgored ar Wyliau Banc. Ar Gau o Ddydd Nadolig i’r Flwyddyn Newydd
Prisio
 • Mynediad am Ddim
Cyfleusterau
 • Caffi
 • Maes Parcio
 • Man gollwng i fysus a pharcio bysus
 • Safle Picnic
 • Siop
 • Toiledau