Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon

Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Safle treftadaeth, Golygfan

Gan fynd heibio Llynnoedd y Garn yn eu gogoniant, mae Rheilffordd Treftadaeth Blaenafon yn teithio drwy Dirwedd Ddiwydiannol Fawreddog Blaenafon, a hynny ar uchder uchaf unrhyw reilffordd cadw safonol yng Nghymru a Lloegr.

Mae pawb yn mwynhau'r Rheilffordd Dreftadaeth. Yn ogystal â meddu ar nifer o drenau disel a stêm, mae ystod eang o ddigwyddiadau sy'n addas i deuluoedd yn cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn. Uchafbwynt y calendr yw'r gwasanaeth 'Siôn Corn” arbennig' a gynhelir ym mis Rhagfyr. Mae’n cludo teuluoedd ar daith trên i Ogof Siôn Corn, yn Nhafarn 'Y Whistle'.

Mae'r rheilffordd wedi cael ei chynnal a'i cadw'n dda diolch i ymdrechion y selogion rheilffordd ymroddedig. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i'r rheilffordd gan fod y trac wedi ei agor i Orsaf Lefel Uchel Blaenafon ym mis Mai 2010, felly'n fwy na dyblu hyd y trac, a bwriedir agor y trac i Bwll Mawr yn 2011. Mae’r gwirfoddolwyr hefyd yn rhedeg y Siop Rheilffordd yng nghanol Blaenafon. Mae copi o’r amserlen ar gael i’w lawr lwytho yma. Mae manylion y digwyddiadau bob amser ar eu gwefan.

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Gallwn dderbyn archebion gr p o flaen llaw ar gyfer dros 25 person.

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Oriau Agor
 • ArallPasg i ben ddydd Sul Medi-gwyliau banc, a rhai dydd Sadwrn-11.30 am-5.00 pm. Prydau arbennig Siôn Corn yn ystod mis Rhagfyr
Prisio
 • Oedolion:£5.00
 • Plentyn:£3.00
 • Consesiwn:Am ddim ar gyfer plant o dan 3 oed
 • Teulu:£13.00 (oedolion 2. 2 plant)
Cyfleusterau
 • Maes Parcio
 • Man gollwng i fysus a pharcio bysus
 • Siop