Blaenavon's Heritage Railway

Blaenavon's Heritage Railway
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Safle treftadaeth, Arall

Yn anffodus, mae nifer yr achosion o COVID-19 wedi cynyddu eto yn ne Cymru yn ystod yr wythnosau diwethaf. I ymateb i hyn mae mesurau clo wedi eu cyflwyno yn yr ardal am gyfnod amhenodol.

Gan fynd heibio Llynnoedd Garn, mae Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon yn teithio drwy Dirwedd Ddiwydiannol hynod Blaenafon, ar uchder mwyaf unrhyw reilffordd safonol wedi’i diogelu yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r Rheilffordd Dreftadaeth yn cael ei mwynhau gan bawb. Mae nifer o locomotifau stêm a disel ac amrywiaeth o gerbydau gan gynnwys dau gerbyd o dras sy’n rhedeg ar bron i 3 milltir o drac rhwng 4 gorsaf. Mae lluniaeth a siopa ar gael ym Mhencadlys Seidin Ffwrnais, ac mae amgueddfa fechan ar Lefel Uchel Blaenafon.

 

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Gallwn dderbyn archebion gr p o flaen llaw ar gyfer dros 25 person.

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Oriau Agor
 • ArallEaster to September - Saturdays, Sundays and Bank Holidays - 11.00am - 4.00pm. Plus Wednesdays in school summer holidays. Halloween Specials, Santa Specials during December for which advance booking is essential.
Prisio
 • Oedolion:£9.00
 • Plentyn:£5.00
 • Consesiwn:Free for children under 3 years
 • Teulu:£23.00 (2 adults and up to 3 children age 3 to 15)
Cyfleusterau
 • Maes Parcio
 • Man gollwng i fysus a pharcio bysus
 • Siop