Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon

Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon
 • Lleoliad:Blaenavon
 • Math:Safle treftadaeth, Arall

Gan fynd heibio Llynnoedd Garn, mae Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon yn teithio drwy Dirwedd Ddiwydiannol hynod Blaenafon, ar uchder mwyaf unrhyw reilffordd safonol wedi’i diogelu yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r Rheilffordd Dreftadaeth yn cael ei mwynhau gan bawb. Mae nifer o locomotifau stêm a disel ac amrywiaeth o gerbydau gan gynnwys dau gerbyd o dras sy’n rhedeg ar bron i 3 milltir o drac rhwng 4 gorsaf. Mae lluniaeth a siopa ar gael ym Mhencadlys Seidin Ffwrnais, ac mae amgueddfa fechan ar Lefel Uchel Blaenafon.

 

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie
 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Gallwn dderbyn archebion gr p o flaen llaw ar gyfer dros 25 person.

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Oriau Agor
 • ArallEaster to September - Saturdays, Sundays and Bank Holidays - 11.00am - 4.00pm. Plus Wednesdays in school summer holidays. Halloween Specials, Santa Specials during December for which advance booking is essential.
Prisio
 • Oedolion:£9.00
 • Plentyn:£5.00
 • Consesiwn:Free for children under 3 years
 • Teulu:£23.00 (2 adults and up to 3 children age 3 to 15)
Cyfleusterau
 • Maes Parcio
 • Man gollwng i fysus a pharcio bysus
 • Siop