Carn-y-Gorfydd

Carn-y-Gorfydd
  • Math:Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio

Mae'r daith gylchol hon, sy'n dechrau yng Ngharn-y-Gorfydd [SO 270 109], yn eich tywys drwy Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig gyda digonedd o fywyd gwyllt, gan gynnwys tingoch, y gwybedog brith a'r gnocell werdd. Yn y gwanwyn, fe welwch fioledau a Oxalis neu suran y coed gyda'i flodau gwyn cain a'i ddail meillion wedi plygu'n ysgafn. Fe welwch hefyd glychau'r gog, gludlys a serenllys gwyn ar y banciau. Mae'n daith wych, gymedrol i'r rheini sy'n hoff o fywyd gwyllt!

Taith gerdded egnïol 4km (2.5milltir) (tua 1.5hrs)

Lawr lwythwch gopi o daflen Taith Gylchol Garn-y-Gorfydd yma.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Cyfleusterau
  • Maes Parcio
  • Caniateir cŵn