Taith Gerdded Gylchol Glanfa Goetre i Dirwedd Blaenafon

Taith Gerdded Gylchol Glanfa Goetre i Dirwedd Blaenafon
 • Math:Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio

Mae'r daith gylchol ymdrechgar hon yn eich tywys o Lanfa Goetre, lle gallwch weld odynau calch hanesyddol a Chamlas Mynwy ac Aberhonddu, yn ôl i Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. Mae'r daith gerdded, sydd wedi'i rhannu'n adrannau llai yn mynd heibio lonydd suddedig, Ffynnon Sanctaidd a hen dafarn, a ddefnyddiwyd ar un adeg gan borthmyn a deithiai heibio. Mae offer cerdded yn hanfodol ar gyfer y daith hon.

Mannau a awgrymir i gychwyn y daith:

 • Glanfa Goetre  [SO 312064]
 • Coed Neuadd Goetre   [SO 317062]
 • Carn-y-Gorfydd  [SO 270109]
 • Croesfan Llan-ffwyst  [SO 285134]

Taith gerdded egnïol 22Km (14 milltir) (tua 8 awr)

Lawr lwythwch gopi o daflen Taith Gylch Glanfa Goetre i Dirwedd Blaenafon yma.

 • Mynedfa i’r Anabl:Na
 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
 • Addas i Grwpiau:Ie
 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Cyfleusterau
 • Maes Parcio
 • Caniateir cŵn