Teithiau Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon

Teithiau Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon
  • Lleoliad:Blaenavon
  • Math:Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio

Mae nifer o deithiau cerdded wedi'u creu i helpu i ddarganfod corneli cudd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Safle Treftadaeth y Byd. Mae'r rhain yn eich tywys o'r Oes Efydd, drwy'r Chwyldro Diwydiannol ac i dirwedd a hanes a ysbrydolodd Alexander Cordell.

Mae'r teithiau cerdded yn amrywio o’r hamddenol i’r egnïol gyda phellteroedd o ychydig dan 4km (2.5 milltir) i dros 18km (12 milltir). Gallwch deilwra taith sy'n addas i chi a'ch cymdeithion - taith gyflym o gwmpas Llynnoedd y Garn i antur diwrnod cyfan, mae'r cyfan oll yn bosibl. Mae pob un o'r teithiau yn dechrau ac yn gorffen mewn maes parcio cyfleus, canol pentref, tafarn, safle picnic neu atyniad treftadaeth sy'n golygu y gallwch adael eich car yn ddiogel neu drefnu i gwrdd â ffrindiau.

Mae llawer o'r llwybrau yn croesi mynyddoedd agored ac ardaloedd creigiog neu fwdlyd felly mae dillad ac esgidiau synhwyrol yn hanfodol. Hefyd, cofiwch y gall y tywydd newid yn gyflym iawn mewn mannau agored, felly gwnewch yn siŵr bod gennych yr holl offer angenrheidiol, y Map OS perthnasol a chofiwch gadw llygad ar y tywydd.

Mae gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon ystod lawn o daflenni teithiau cerdded ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd a gweddill Torfaen.

Lawr lwythwch gopïau o daflenni Teithiau Cerdded Blaenafon isod:

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Ie
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Prisio
  • Mynediad am Ddim
Cyfleusterau
  • Caniateir cŵn