Llwybr y Mynydd Haearn

Llwybr y Mynydd Haearn
  • Lleoliad:Blaenavon
  • Math:Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio

Mae Llwybr y Mynydd Haearn yn daith gylchol 18km (12 milltir) sy’n eich tywys o amgylch Mynydd Blorens. Mae'r daith gerdded, sy'n cynnwys  hen dramffyrdd a'r gamlas, yn cwmpasu cyfoeth o nodweddion hanesyddol a naturiol, sy'n rhoi ei hunaniaeth unigryw i Dirwedd Ddiwydiannol Blaenafon.

Gellir trin y daith gerdded fel un llwybr sengl neu gellir ei rannu'n ddau. Mae taflenni teithiau cerdded ar wahân ar gyfer Llwybr y Mynydd Haearn Rhan Un a Llwybr y Mynydd Haearn Rhan Dau ar gael gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon a gellir hefyd eu lawr lwytho o'r wefan. Mae'r ddwy ran yn cychwyn ym Maes Parcio Pwll y Ceidwad  [SO 254 197].

Rhan Un – Taith gylchol gymedrol i egnïol 11.5km (7milltir) (tua: 4.5awr)

Rhan Dau – Taith gylchol gymedrol i egnïol 8km (5milltir) (tua 3.5awr)

Lawr lwythwch gopi o daflen Taith Gerdded Llwybr y Mynydd Haearn (Rhan Un)  a Taith Gerdded Llwybr y Mynydd Haearn (Rhan Dau) yma.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Ie
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Cyfleusterau
  • Maes Parcio
  • Caniateir cŵn