Little Crown

Little Crown
 • Lleoliad:Pontypool
 • Math:Tafarn, Bwyty

Yn swatio ynghudd ym mhentref Waunfelin, taith fer yn y car o Bont-y-pŵl oddi ar yr A4043, mae’r Little Crown Inn werth cael hyd iddo. Mae’n arbenigo mewn bwyd traddodiadol Cymraeg, adar hela a dofednod, bwyd wedi ei grilio a phrydau llysfwytaol, mae yna yn bendant rhywbeth i bawb ar y fwydlen a gynigir. Mae bwydlen gynnar hefyd rhwng 12:00pm a 6:00pm, ynghyd â nosweithiau thema o nos Lun i nos Wener ar ôl 6:00pm. Gweinir cinio dydd Sul traddodiadol rhwng 12:00pm a 3:00pm, ac mae mor boblogaidd, mae’n syniad da trefnu bwrdd ymlaen llaw. Mae yna ardd gwrw braf a lle chwarae i blant hefyd.

 • Mynedfa i’r Anabl:Ie

  Mae cwrb isel o’r ffordd i’r ardd gwrw, ac mae gennym ramp i gynorthwyo gyda hyn – holwch pan fyddwch yn cyrraedd.

 • Addas i Ymweliadau Addysgol:Ie
 • Addas i Grwpiau:Ie

  Rydym yn gallu derbyn archebion grŵp gyda chynllunio ymlaen llaw ar gyfer dros 50 o bobl.

 • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Oriau Agor
 • Llun12:00pm - 11:00pm
 • Mawrth12:00pm - 12:00pm
 • Mercher12:00pm - 12:00pm
 • Iau12:00pm - 12:00pm
 • Gwener12:00pm - 12:00pm
 • Sadwrn12:00pm - 12:00pm
 • Sul12:00pm - 11:00pm
 • ArallGweinir bwyd rhwng 12:00pm a 9:00pm Llun – Sadwrn. Cinio dydd Sul 12:00pm-3:00pm.
Cyfleusterau
 • Maes Parcio