Mynydd y Garn Fawr

Mynydd y Garn Fawr
  • Math:Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio

Mae’r mynydd hwn, gyda’i orchudd o rug, yn mynd â chi dros y dirwedd rhwng Cofeb Foxhunter a Llanofer Road, yn mynd heibio carneddau’r Oes Efydd, sy’n rhoi tystiolaeth o drigolion cynnar Blaenafon.

Dechrau o Faes Parcio Pwll y Ceidwad

Taith gylchol egnïol 9km (5.5 milltir) (rhyw 3 awr)

Lawrlwythwch gopi o Daflen Taith Gerdded Mynydd y Garn Fawr yma.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Cyfleusterau
  • Maes Parcio
  • Caniateir cŵn