Llwybr Tomen Coety

Llwybr Tomen Coety
  • Lleoliad:Blaenavon
  • Math:Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio

Mae Llwybr Tomen Coety yn daith fer o gwmpas hen domen sbwriel Pwll Coety, chwarel haearnfaen a gloddiwyd yn y 1840au. Efallai ei fod yn swnio fel lle anarferol i fynd am dro, ond fe ddysgwch lawer iawn am y bywyd gwyllt, y planhigion a chynefinoedd naturiol y safle. Mae’r safle hefyd yn cynnig golygfa wych o Dirwedd Ddiwydiannol Blaenafon ac yn dangos sut yr oedd diwydiant trwm unwaith yn anrheithio ochr y mynydd.

Mae taflen i’w chael yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.

Dechrau o Faes Parcio’r Pwll Mawr.

1km (0.6 milltir) taith hamddenol, gylchol (rhyw 15 munud)

Lawrlwythwch gopi o Daflen Taith Gerdded Tomen Coety yma

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Cyfleusterau
  • Caniateir cŵn