Cerdded

Cerdded
  • Math:Llwybr Cerdded/Beicio

Cyfle i gael hyd i gorneli cudd Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon gan ddefnyddio’r amrywiol daflenni llwybr cerdded sy’n ffurfio “Pecyn Teithiau Cerdded Blaenafon”, sydd ar gael yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon. Mae’r teithiau yn mynd heibio safleoedd hanesyddol o’r Oes Efydd, trwy’r Chwyldro Diwydiannol ac i dirwedd a hanes a ysbrydolodd yr awdur enwog Alexander Cordell.

Mae’r teithiau yn amrywio o rai hawdd, hamddenol i rai egnïol gyda phellteroedd o ychydig dan 4km (2 ½ milltir) i fwy na 18km (12 milltir). Medrwch deilwra’r teithiau i’ch anghenion chi, o daith gyflym o gwmpas Llynnoedd Garn tra rydych yn aros am eich taith danddaearol yn y Pwll Mawr, neu medrwch gyfuno nifer o deithiau i roi diwrnod cyfan o grwydro i chi. Mae pob taith yn dechrau a gorffen mewn maes parcio cyfleus, canol pentref, tafarn, safle picnic neu atyniad treftadaeth.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Ie
  • Addas i Grwpiau:Ie

    Rydym yn gallu derbyn archebion grŵp gyda chynllunio ymlaen llaw ar gyfer dros 50 o bobl.

  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt