Taith Wib

Taith Wib
  • Math:Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio

Mae’r daith hon yn mynd â chi trwy dirwedd unigryw ôl-ddiwydiannol, trwy Warchodfa Natur Llynnoedd Garn – a grëwyd yn ystod prosiect helaeth i adfer tir yn y 1990au. Mae’n mynd heibio tomenni glo trawiadol lle medrwch weld sut mae natur wedi ceisio adennill yr hen domenni hyll hyn.

Taith gylchol gymedrol 5km (3 milltir) (rhyw 1.5 awr)

Cychwyn naill ym Maes Parcio Llynnoedd Garn [SO 234 098], Maes Parcio Whistle Road [SO 230 103], Gorsaf Reilffordd Dreftadaeth Blaenafon [SO 235 093] neu’r Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Genedlaethol.

Lawrlwythwch gopi o’r Daflen Taith Wib yma.

  • Mynedfa i’r Anabl:Na
  • Addas i Ymweliadau Addysgol:Na
  • Addas i Grwpiau:Ie
  • Addas i Deuluoedd:Ie
Manylion Cyswllt
Cyfleusterau
  • Maes Parcio
  • Caniateir cŵn