Teithio yn ôl mewn Amser ar Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon

Teithiwch yn ôl i’r gorffennol ar Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a chael blas ar y 19eg a’r 20fed ganrif drosoch chi’ch hun trwy ein ffilmiau rhithwir.

Camwch yn ôl mewn amser i’r cyfnod pan oedd Broad Street yn ffynnu fel canolfan masnachol i’r gymuned mwyngloddio, pan oedd Canolfan Dreftadaeth y Byd yn ysgol i blant y mwyngloddwyr a Phwll Mawr yn ei anterth. Cewch gwrdd â’ r pobl oedd yn byw a gweithio ym mhob lleoliad.

Gwyliwch y ffilmiau ar-lein, ar eich ffôn neu ar dabled; i weld hanes Blaenafon yn dod yn fyw o flaen eich llygaid. Cewch flasu'r profiad hwn drwy ddelweddau rhithwir fel gwyliwr cardbord Google neu declyn clust.

Os ydych am ymgolli’n llwyr yn y profiad o gael eich tywys i’r gorffennol yna beth am alw heibio Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon a defnyddio Meinciau'r Teithiwr Yn Ôl Mewn Amser sydd wedi eu lleoli ym Mhwll Mawr, Safle Treftadaeth y Byd a Broad Street, Blaenafon a gwylio’r olygfa yr ydym yn ei gweld heddiw yn trawsnewid i’r gorffennol.​

Fideos 360 yw'r rhain. Ar eich bwrdd gwaith defnyddiwch eich cyrchwr i edrych i bob cyfeiriad. Ar ffôn symudol symudwch eich dyfais i edrych i bob cyfeiriad.

Profiad Teithio yn ôl mewn Amser ym Mhwll Mawr

Mynnwch flas o hanes y Pwll Mawr drwy gydol y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed Ganrif a chwrdd â Harri, glöwr, sy'n eich tywys drwy'r cyfnodau da a drwg ar yr adeg hon.

Pwll Mawr

Profiad Teithio yn ôl mewn Amser yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Mynnwch flas ar y Ganolfan Dreftadaeth yn y 19eg Ganrif pan arferai fod yn Ysgol St Peter. Fe gewch gyfle i gwrdd â Sarah Hopkins, sylfaenydd yr ysgol, a ymwelodd yn aml i weld cynnydd plant y glowyr.

Canolfan Dreftadaeth Blaena

Profiad Teithio yn ôl mewn Amser yn Nhref Treftadaeth Blaenafon

Cyfle i weld tref Blaenafon yn trawsnewid yn ôl i ddechrau'r 1900au pan oedd teuluoedd y glowyr yn byw yng nghanol y dref. Fe gewch gyfle i gwrdd â Mary Underwood, oedd yn berchen ar siop, a hithau fydd yn eich tywys trwy ddiwrnod ym mywyd Broad Street.

Tref Dreftadaeth Blaenafon