Pecyn Rhanddeiliaid

Mae ein taith rithiol newydd sbon o Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon wedi lansio ac rydym yn gofyn i’n rhanddeiliaid a phartneriaid i’n helpu ni i ledaenu’r gair. 

P’un ai yw hynny’n rhannu ein taith yn y cyfryngau cymdeithasol neu yn eich cylchlythyrau, rydym yn ddiolchgar am unrhyw gefnogaeth a fydd yn annog mwy o bobl i gael profiad o hanes cyfoethog Blaenafon. 

Gwelwch y ffyrdd o’n cefnogi yn ein pecyn cymorth.

A dyma’r ddolen ble gallwch lawrlwytho fideo o’r ysgol.