Oriel Luniau

Mae Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru yn drawiadol - golygfeydd gwych, mannau hyfryd i ymweld â hwy a phobl groesawgar iawn fydd wrth eu bodd yn adrodd hanes neu ddau neu ddangos ambell i berl cudd. Dyma rhai lluniau o’n hoff leoedd ni - beth am anfon e-bost atom yn dangos eich ffefrynnau chi ac fe wnawn eu hychwanegu at ein horiel luniau.