Ymweld â Safleoedd Treftadaeth y Byd eraill yng Nghymru

Yng Nghymru rydym mor ffodus fod gennym dri Safle Treftadaeth y Byd UNESCO gwych - lleoedd sy'n dangos y gorau oll o ymdrech ddynol a ddylanwadodd ar y byd i gyd. Gallwch ymweld â'r safleoedd trawiadol hyn sydd i gyd yn aelodau o glwb elitaidd o gwmpas y byd, megis y Taj Mahal a'r Pyramidiau.

Mae Cestyll Edward 1af yng Ngogledd Cymru ymhlith yr enghreifftiau gorau o bensaernïaeth filwrol ganoloesol ledled Ewrop. Mae'r darn olaf yng nghynllun strategol y Brenin i goncro Cymru, y cestyll cylch consentrig yn Harlech a Biwmares ynghyd â'r palasau gaer yng Nghonwy a Chaernarfon yn eistedd yn fawreddog ar hyd arfordir gogledd Cymru, ac yn lleoedd trawiadol i ymweld â hwy.

Mae Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn dyst i waith dyfal a dyfeisgarwch yr haearn feistri yn ogystal â’r gweithwyr cyffredin. Mae tirwedd unigryw yn dangos creithiau mwyngloddio yn ogystal â nodweddion i'n hatgoffa o'r dulliau trafnidiaeth dyfeisgar a symudodd yr haearn, glo a mwynau eraill rhwng safleoedd ac ar eu ffordd i farchnadoedd o amgylch y byd. Erbyn hyn mae yna leoedd gwych i ymweld â hwy, fel Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru, y Gwaith Haearn a'r Rheilffordd Treftadaeth.

Traphont a Chamlas Pontcysyllte yw’r heneb fwyaf diweddar i ennill Statws Treftadaeth Byd. Mae’r draphont hiraf ym Mhrydain yn gamp beirianegol, gryf ond ysgafn, syfrdanol! Yn 126 o droedfeddi uwchben llawr y dyffryn, mae’r cychod yn gwasgu drwy gafn haearn llawn dŵr, 5tr 3 mod o ddyfnder ac 11eg troedfedd o led. Lwcus mai cychod culion ydyn nhw!

Mae pob un o’r safleoedd hyn yn unigryw ac yn gyfle gwych i’r teulu oll ddarganfod mwy am hanes unigryw ac amrywiol Cymru. Beth am lawr lwytho copi o’n llyfryn a chrwydro Safleoedd Treftadaeth y Byd yng Nghymru eleni?

Experience Wales World Heritage Sites