Gŵyl Gerdded Blaenafon

Bydd Gŵyl Gerdded Blaenafon 2016 yn digwydd rhwng Mai 18-21. Roedd gŵyl y llynedd yn llwyddiant mawr diolch i holl waith caled Gwirfoddolwyr Grŵp Amgylchedd Treftadaeth y Byd Blaenafon. Ymhlith y teithiau cerdded eleni oedd taith o amgylch rhai o Eglwysi a Thafarndai ddoe a heddiw yn nhref Blaenafon Dref, gyda chyfle i gerdded ar draws y rhostir ac edrych dros Ddyffryn Wysg, taith gerdded gylch yn crwydro’r dirwedd unig a dirgel uwchben Cwmcelyn a Blaenau, a thaith gerdded o'r Canolfan dreftadaeth i gymuned Ger yr efail a adeiladwyd ar gyfer gweithwyr yr "efail newydd" a gymerodd lle Garnddyrys. Mae'r rhaglen yn cynnwys popeth o deithiau cerdded llawn her i gyfleoedd i fynd am dro hamddenol - felly rhywbeth i bawb!

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â Chanolfan Croeso Blaenafon ar 01495 742333.