Oriel Luniau

Dyma rhai lluniau a dynnwyd wrth gerdded ar Dirwedd Safle Treftadaeth y Byd – carem gynnwys lluniau a dynnwyd gennych chi wrth i chi grwydro’r ardal. E-bostiwch eich lluniau atom ac fe wnawn ddefnyddio cymaint ag y medrwn blaenavon.tic@torfaen.gov.uk.

 

Os hoffech weld lluniau eraill o Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon beth am fwrw golwg ar ein orielau eraill: