Oriel Luniau

Mae lluniau’n dod â hanes Blaenafon yn fyw – rydym yn wir ddiolchgar i bawb sydd wedi ychwanegu at y casgliad yma. Os oes gyda chi luniau sy’n helpu dweud stori Blaenafon fe fyddem ni wrth ein bod yn eu gweld. Danfonwch eich lluniau trwy e-bost ac fe ddefnyddiwn ni cymaint ag y medrwn - blaenavon.tic@torfaen.gov.uk


Os hoffech chi weld lluniau eraill o Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yna beth am fwrw golwg ar ein horielau lluniau eraill: