Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Tirweddau Angof
33 cilomedr sgwâr i’w darganfod
Keepers Pond
Tirweddau Angof
33 cilomedr sgwâr i’w darganfod
Significant Sites
Tirweddau Angof
33 cilomedr sgwâr i’w darganfod
Taking in the view at Big Pit National Coal Museum (c) Big Pit

Tirweddau Angof

Mae’r dirwedd yr un mor bwysig â threftadaeth adeiledig Blaenafon – eto i gyd, ar adegau, y teimlad oedd mai “Tirwedd Angof” ydoedd pan oedd pobl yn ystyried Safle Treftadaeth y Byd.

I fynd i’r afael â’r cydbwysedd, sefydlwyd Cynllun Tirweddau Angof i gyflawni cyfres o brosiectau, fyddai, ar y cyd, yn anelu i:

  • Helpu i ddiogelu a hyrwyddo’r dirwedd dreftadaeth.
  • Cynnwys ac ymgasglu pobl leol i gynyddu cyfranogiad y gymuned.
  • Gwella mynediad i’r dirwedd dreftadaeth, ei mwynhad a’r ddealltwriaeth ohoni a darparu’r sgiliau sydd eu hagen ar bobl i’w gwarchod.

Nod y dull cyfannol hwn yw sicrhau dyfodol cynaliadwy a gweithredu fel y cam nesaf wrth greu ased treftadaeth o safon byd, y gall pawb gael mynediad iddo, ei  fwynhau, a dysgu ohono.

‘Safle Treftadaeth y Byd a lleoliad ei dirwedd mewn cyflwr ardderchog o ran cadwraeth, un y gall pawb gael mynediad iddo, ei ddeall, ei fwynhau a gofalu amdano drwy bartneriaeth gymunedol gref a chyfranogiad. '

Llwyddodd y Cynllun i ddenu cyllid o £1.6 miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, sydd, gyda chyllid cyfatebol, wedi sicrhau bod cyllideb o £2.5 miliwn ar gael i weithredu’r rhaglen. Dechreuwyd ar y gwaith ym Mehefin 2010 a daeth i ben ym Mai 2015.

Manylion Llawn y Cynllun

Mae’r dogfennau canlynol yn dangos manylion llawn y cynllun ar gyfer prosiect Tirweddau Angof:

Adran 5

Cadwraeth a Newid yn yr Hinsawdd – Rhaglen A

Addysg, Hyfforddiant a Chynnwys y Cyhoedd - Rhaglen B

Rheoli Ymwelwyr a Dehongli - Rhaglen C

Gweithredu – Rhaglen D

Mae yna hefyd nifer o adroddiadau sy’n rhoi manylion ychwanegol ynghylch Prosiect Tirwedd Angof a’r ardal leol.