Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Rheoli'r Tîm Comin
Tirweddau Angof
Forgotten Landscapes
Rheoli'r Tîm Comin
Tirweddau Angof
Volunteers Dry Stone Walling
Rheoli'r Tîm Comin
Tirweddau Angof
Bracken rolling

Rheoli'r Tir Comin

Oherwydd ei fod o waith dyn, mae'r cynefin rhostir angen sylw cyson i'w gynnal a'i gadw. Yn ôl traddodiadol ciperiaid a phobl gyffredin oedd yn rheoli'r rhostir i saethu grugieir a ffermio da byw. Nid dyna yw'r achos erbyn hyn, am fod y ciperiaid wedi hen fynd.

Gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a Llywodraeth Cymru mae Prosiect Tirweddau Angof yn annog dull partneriaeth i reoli'r dirwedd treftadaeth.

Mae pobl gyffredin a nifer cynyddol o wirfoddolwyr yn gweithio gyda'i gilydd i adfer y tir comin i'w hen ogoniant. Mae hyn yn cynnwys rheoli rhedyn, adfer rhostir a delio â difrod a achoswyd gan yrru a thipio anghyfreithlon oddi ar y ffordd yn ogystal â thanau bwriadol.  

Gwirfoddoli

Os hoffech chi helpu i warchod tir comin ac archaeoleg ddiwydiannol unigryw yr ardal, cysylltwch â Grŵp Amgylcheddol Treftadaeth y Byd Blaenafon - GATBB - bwheg@hotmail.co.uk neu ewch i adran Parcmyn Gwirfoddol ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth.