Llwyddiannau

Dysgu o'r Gorffennol - Cynllunio ar gyfer y Dyfodol

Cynhaliwyd cynhadledd ym mis Medi 2014 i adolygu'r Cynllun Tirwedd Angof gyda'r nod y gall rhaglenni a phrosiectau eraill elwa ar brofiadau cynllunio, datblygu a gweithredu PTA. Roedd y gynhadledd yn cynnwys sgyrsiau, trafodaethau ac ymweliadau safle ac roedd yn cwmpasu:

  • Addysg treftadaeth
  • Gwirfoddoli
  • Mynediad a Dehongli
  • Allgymorth – ymgysylltiad cymunedol
  • Rheoli tir a meithrin perthynas gyda chominwyr yr ardal
  • Diogelu bywyd gwyllt a chreu cynefinoedd
  • Sut mae PTA wedi helpu i ddatblygu Safle Treftadaeth y Byd – gair o’r Brifddinas
  • Y tu hwnt i Dirweddau Angof – cynllunio etifeddiaeth

Mae’r cyflwyniadau a nodiadau’r anerchwyr wedi eu rhestru isod: