Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth
Llwyddiannau
33 cilomedr sgwâr i’w darganfod
Bracken rolling
Llwyddiannau
33 cilomedr sgwâr i’w darganfod
Volunteers working on the engine brake
Llwyddiannau
33 cilomedr sgwâr i’w darganfod
Significant Sites

Llwyddiannau

Dysgu o'r Gorffennol - Cynllunio ar gyfer y Dyfodol

Cynhaliwyd cynhadledd ym mis Medi 2014 i adolygu'r Cynllun Tirwedd Angof gyda'r nod y gall rhaglenni a phrosiectau eraill elwa ar brofiadau cynllunio, datblygu a gweithredu PTA. Roedd y gynhadledd yn cynnwys sgyrsiau, trafodaethau ac ymweliadau safle ac roedd yn cwmpasu:

  • Addysg treftadaeth
  • Gwirfoddoli
  • Mynediad a Dehongli
  • Allgymorth – ymgysylltiad cymunedol
  • Rheoli tir a meithrin perthynas gyda chominwyr yr ardal
  • Diogelu bywyd gwyllt a chreu cynefinoedd
  • Sut mae PTA wedi helpu i ddatblygu Safle Treftadaeth y Byd – gair o’r Brifddinas
  • Y tu hwnt i Dirweddau Angof – cynllunio etifeddiaeth

Mae’r cyflwyniadau a nodiadau’r anerchwyr wedi eu rhestru isod: