Rhaglen Ddysgu Amgen

Mae partneriaeth gyffrous rhwng Ysgol Wirfoddol Treftadaeth Blaenafon a Chanolfan Celfyddydau Llantarnam Grange wedi ei datblygu i weithio gyda disgyblion Blwyddyn 5. Mae hyn yn ymwneud â defnyddio celf ac astudiaethau creadigol i ymchwilio i hanes a threftadaeth Blaenafon. Mae’r rhaglen yma’n anelu at gefnogi sgiliau sylfaenol (llythrennedd a rhifedd) tra’n edrych ar fentergarwch a datblygu dealltwriaeth frwd ac ymwybyddiaeth o hanes yr ardal. Trwy gydol y prosiect bydd nifer o arddangosfeydd cymunedol i hybu gwaith Blwyddyn 5.

Blaenavon Heritage VC School year 5 pupils, having visited and learnt about the Ironworks, created their own Truck Shop coinage      Pupils created their Blaenavon Heritage Project Work Books

www.bhvcprimary.co.uk