Grŵp Hanes Treftadaeth Blaenafon

Mae’r grŵp yma o selogion hanes lleol yn creu llyfr newydd yn seiliedig ar wyliau a ffeiriau ym Mlaenafon. Bydd lansiad yn Rhagfyr 2020. Cadwch lygad am fanylion yn hyrwyddo’r lansiad.

Mae’r grŵp cymunedol hynod o weithgar yma wedi cyhoeddi nifer o lyfrau diddorol eraill yn ymwneud â Blaenafon. Mae’r rhain ar gael i’w benthyca trwy Lyfrgell Blaenafon, neu ar werth yn Amgueddfa Gymunedol Blaenafon yn Neuadd y Gweithwyr.

Blaenavon Heritage History Group Books