Y Gymdeithas Ddinesig

Bwriad y grŵp lleol yma yw cefnogi trigolion i wella’u sgiliau a’u gwybodaeth o reoli a chynnal adeiladu treftadaeth yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth o hanes cyfoethog Blaenafon a’i thirwedd anhygoel. Bydd cyfres o ddigwyddiadau’n cael eu cyhoeddi’n fuan, gyda dolenni at adnoddau i ysbrydoli arfer gorau, cyngor a chefnogaeth – mae croeso i bawb!

Dyma ffordd wych o gael gwybodaeth a sgiliau i gynorthwyo pobl sy’n byw o fewn ardal dreftadaeth.

Townscape | Treflun yw’r cylchgrawn ar gyfer Ardal Gadwraeth Blaenafon, a olygir gan Gymdeithas Ddinesig Blaenafon ac a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a phartneriaid trwy Raglen Treftadaeth Treflun Blaenafon. Lawrlwythwch y copi diweddaraf isod:

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

By the early 20th Century, Blaenavon had 57 licenced premises, some housing ‘friendly societies’, assembly rooms and others accommodating political movements