Digwyddiadau Cymunedol

Bydd tîm RhTT yn cefnogi nifer o ddigwyddiadau trwy gydol y cyfnod cyflenwi. Y bwriad yw cefnogi’r gymuned leol i gael gwybodaeth a mynediad i ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Mae Tîm RhTT yn fwy na bodlon mynychu cyfarfodydd lleol i rannu gwybodaeth ynglŷn â’r grant yma a’r camau hyd yn hyn.

Rydym hefyd yn defnyddio siopau gwag a blaenolygon siopau i hyrwyddo hanes yr ardal a hybu’r gwaith sy’n cael ei wneud. Mae arddangosfeydd yn cael eu cynnal hefyd mewn mannau lleol fel Canolfan Treftadaeth y Byd.

Having learnt about William De Morgan’s artistic tiles, Year 5 created their own versions using Batik

Mae’r llun isod yn dangos y panelau ar fenthyg gan Amgueddfa Gymunedol Blaenafon, yn hybu treftadaeth gyfoethog yr ardal fel y’i disgrifir yn nhrioleg enwog Alexander Cordell.

Alexander Cordell panels on loan from Blaenavon Museum