Arddangosfeydd

Byddwn yn creu pedair arddangosfa mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol.

Mae ein harddangosfa gyntaf yn arddangosfa ddigidol a grëwyd gan bobl ifanc a’r Hwb. Ei henw yw Mynavon.

Daeth pobl ifanc Blaenafon ynghyd i edrych ar hanes yr ardal a’r hyn yr oedd hynny’n golygu iddyn nhw.  Roedd hyn yn cynnwys cwrdd â grwpiau cymunedol lleol, ymweld ag adeiladau hanesyddol yr ardal a gweithio gyda Chôr Meibion Blaenafon.

Arweiniodd hyn at greu Mynavon, cerdd a ddarllenwyd i dôn Myfanwy fel y’i canwyd gan Gôr Meibion Blaenafon.

Roedd yr arddangosfa lawn yn cynnwys; cloriau CD a grëwyd gan Ysgol Wirfoddol Treftadaeth Blaenafon a chyfres o luniau a dynnwyd gan yr Hwb.

Mae’r arddangosfa ddigidol ar gael ar YouTube: https://youtu.be/vxqliv99Cxc

Chwaraeon ni’r fideo i ddisgyblion cynradd yn Ysgol Bryn Onnen ac Ysgol Wirfoddol Treftadaeth Blaenafon fel rhan o wasanaeth yr ysgol. Cafodd pob disgybl lyfryn o’r gerdd yn Gymraeg a Saesneg.

HWB Logo