Gweithdai Adeiladau Treftadaeth

Mae’r Rhaglen Treftadaeth Treflun Blaenafon yn gweithio gyda Chymdeithas Ddinesig Blaenafon a Chanolfan Tywi i gyflenwi cyfres o weithdai ar-lein AM DDIM yn canolbwyntio ar gadwraeth a chynnal a chadw adeiladau o fewn Ardal Gadwraeth Blaenafon.

Gweithdy 1- Dydd Llun 12fed Gorffennaf, 6pm- 8pm

Deall eich hen adeilad – beth sy’n gwneud hen adeilad yn wahanol i adeilad newydd?

 • Hynodrwydd lleol – pwysigrwydd i’n cymunedau
 • Deunyddiau a dulliau lleol
 • Arwyddocâd – cysylltiadau gyda’r gorffennol a chadw adeiladau I genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau
 • Rhestru ac amddiffyniad cyfreithiol arall

Gweithdy 2- Dydd Llun 19eg Gorffennaf, 6pm-8pm

Pam y mae angen i hen adeiladau anadlu: adeiladwaith, deunyddiau a dulliau hanesyddol

 • Calch – priodoleddau a defnydd
 • ‘Gallu anadlu’
 • Canlyniadau defnyddio deunyddiau amhriodol
 • Adeiladau ac iechyd
 • Cynaliadwyedd

Gweithdy 3- Dydd Llun 9eg Awst, 6pm-8pm

Trwsio a chynnal a chadw

 • Calch – priodoleddau a defnydd
 • ‘Gallu anadlu’
 • Canlyniadau defnyddio deunyddiau amhriodol
 • Adeiladau ac iechyd
 • Cynaliadwyedd

Bydd y gweithdai’n digwydd dros Zoom ac mae’n hanfodol neilltuo lle o flaen  llaw i sicrhau eich bod yn derbyn y ddolen i’r cyfarfod Zoom cyn dechrau’r gweithdy.

 

I gadw lle, cwblhewch y ffurflen os gwelwch yn dda

 

Gwefan: www.blaenavoncivicsociety.com

Facebook: www.facebook.com/blaenavoncivic