Rhaglen Treftadaeth Treflun

Croeso i Raglen Treftadaeth Treflun Blaenafon!

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cyflwyno prosiect adfywio treftadaeth gwerth £1.9miliwn i reoli newidiadau cadarnhaol i ganol y dref a hyrwyddo Blaenafon fel Safle Treftadaeth y Byd a chyrchfan i dwristiaid.

Bydd yr arian yn galluogi’r Cyngor i gyflenwi Rhaglen Treftadaeth Treflun a fydd yn helpu perchenogion eiddo yn Broad Street i wneud gwelliannau â sail treftadaeth i’w heiddo, gan wella gwedd ac awyrgylch canol y dref i’w gwneud yn lle mwy deniadol i ymweld â masnachu ynddo.

Bethlehem Chapel rebuilt in 1840 in its current form. The first of the THP Project renovation projects completed.

Bydd hefyd yn ariannu prosiectau sydd wedi eu cynllunio er mwyn ymgysylltu â’r gymuned leol, gan gynnwys; creu cyfleoedd dysgu i blant ysgol ddathlu treftadaeth eu tref, prentisiaethau cadwraeth, gorymdeithiau Diwrnod Treftadaeth y Byd a llawer mwy. Mae ein gweithgareddau wedi eu cynllunio er mwyn ymgysylltu â’r gymuned leol a gwirfoddolwyr mewn perthynas ag amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n cyflenwi sgiliau a hyfforddiant sy’n ategu hanes yr ardal.