Gorymdaith Diwrnod Treftadaeth y Byd

Mae’r RhTT yn gweithio gyda Phwyllgor Treftadaeth y Byd, gan ganolbwyntio  ar gysylltu’r gymuned â’r orymdaith flynyddol trwy ein gwaith gydag Ysgol Bryn Onnen ac Ysgol Wirfoddol Treftadaeth Blaenafon. Roedd gorymdaith 2019 yn canolbwyntio ar ‘bobl sy’n ein helpu’. 

Mae yna nifer o gyfleoedd i grwpiau ac unigolion yn y gymuned i ymuno ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf ar ddydd Sadwrn 27ain Mehefin 2020. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Gareth Davies
Symudol: 07738 455534
E-bost: gareth.davies@blaenavontowncouncil.co.uk

World Heritage Day Parade