Y Prentis - Prentisiaethau Mewn Adeiladwaith

Prentisiaethau Mewn Adeiladwaith Cadwraethol

Gan weithio gydag Y Prentis a chontractwyr a benodwyd, bydd pum prentis yn cael cefnogaeth trwy leoliadau adeiladwaith cadwraeth yn ardal y RhTT. Mae hyn yn rhoi cyfle unigryw i bobl ifanc nid yn unig i ddysgu am dreftadaeth eu tref a’i hadeiladau, ond hefyd datblygu sgiliau cadwraeth a chael profiad gwerthfawr.

Ryan Smart, our first apprentice with the Y Prentis Team and The Rev. Stephens of Bethlehem Chapel

Yn y llun uchod: Ryan Smart, ein prentis cyntaf gyda Thîm Y Prentis a’r Parch. Stephens o Gapel Bethlehem.

Darllenwch flog Ryan yma.

Mae arian RhTT yn rhoi cynnig werthfawr o brentisiaeth gyfan y prentis.

Mae Y Prentis yn gweithio mewn partneriaeth gyda Choleg Gwent, dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am gyfleoedd am brentisiaeth mewn adeiladwaith gysylltu â:

Dafydd Langley-Noel – Rheolwr Cynorthwyol Rhaglen Y Prentisr
E-bost: dafydd.langley-noel@yprentis.co.uk
Ffôn: 01495 745913 / 07496 758018
Tŷ'r Efail, Lower Mill Field, Pont-y-pŵl, NP4 0XJ
Ewch i: www.yprentis.co.uk