Gŵyl Gerdded y Cymoedd 2017

Mae Gŵyl Gerdded y Cymoedd 2017 ymlaen trwy gydol Medi. Mae’r 4 taith gerdded ganlynol yn digwydd yn Nhorfaen.

Am fanylion llawn Gŵyl Gerdded y Cymoedd ewch i www.thevalleys.co.uk a chwiliwch am 'deithiau cerdded'.

I gadw lle ar unrhyw un o’r teithiau yma cysylltwch â blaenavon.tic@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01495 742333

Taith Gerdded y Ciper

Dyddiad: 5ed Medi 2017

Cwrdd yn y Ganolfan Treftadaeth ac yna gyrru i Lyn y Ciper i ddechrau’r daith.  Bydd y daith yn cynnwys ein chwedlau ac arwyr o’r ardal gyfagos, gan gynnwys Garnddyrys, Tramffordd Hill, a Bwthyn y Ciper.

Amser Dechrau:  14:00
Pwynt Dechrau: Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, NP4 9AE
Amser : 3 awr
Pellter : 5 milltir

Taith Gerdded Mynydd Coety

Dyddiad: 7fed Medi 2017

Gadael y Ganolfan Treftadaeth a dilyn llinell y rheilffordd hyd at Lynnoedd y Garn, yna dringo Coety i groesi gweundir agored - cynefin Hen Wrach y Bryniau - i lawr trwy Gwm Ffrwd i Varteg ac yna’n ôl i’r dechrau.

Mae’r daith yn mynd heibio i nifer o hen byllau glo a bydd cerddwyr yn clywed am beth o’u hanes trist, yn ogystal â’r hiwmor du (Hiwmor y Glowyr) a oedd yn galluogi’r glowyr i oddef bywyd.

Amser Dechrau: 10:00      
Pwynt Dechrau: Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, NP4 9AE
Amser: 5.5 awr
Pellter: 8 milltir 

Taith Gerdded Gweundir, Gwneud a Glo

Dyddiad: 21ain Medi 2017

Cerdded ar draws y gweundir at y darren dros Ddyffryn Wysg a’r Fenni, yna Gweundir o gwmpas ac i lawr i Efail Garnddyrys, ar hyd Tramffordd Hill heibio i lifft y dafol ddŵr hyd at y Lamb and Fox, ac yna dros dipiau Canada at Byllau Hill ac yna’n ôl i’r Foxhunter heibio i weithfeydd glo hynafol. Ar y waun mae’n bosibl y bydd cerddwyr yn taro ar Rugieir Coch ac adar yr haf fel Tinwen y Garn, Crec yr Eithin a’r Gwcw.

Amser Dechrau: 10:00
Pwynt Dechrau: Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, NP4 9AE
Amser: 6 awr
Pellter: 12 milltir 

Taith Gerdded Safle Treftadaeth y Byd

Dyddiad: 15fed Medi 2017

Taith gerdded o ryw bum milltir o gwmpas safle treftadaeth y byd (yn ddigonol chwedlonol ac arwrol ei hun) gan edrych ar hanesion, mythau a chwedlau’r gwahanol safleoedd a phlanhigion ar hyd y ffordd. I fyny trwy’r llynnoedd, o gwmpas cefn y Whistle, i mewn i Ger yr Efail ar draws y cwm ar bwys Bont Aaron Brutes, a lan naill ai trwy safle Kays and Kears neu ar hyd tramffordd y bryniau yn ôl at y llynnoedd.

Amser Dechrau: 10.00
Pwynt Dechrau: Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, NP4 9AE
Cyfeirnod Grid: SO 251 088
Amser: 3 awr
Pellter: 5 milltir

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Medi 2017