Hafan Newyddion Rhestr Map o'r safle Digwyddiadau Polisi Cwci Hygyrchedd Gwybodaeth

Mic Morris Torfaen 10k

Mic Morris Torfaen 10k

Mae llwybr newydd ffyrdd-ar-gau wedi ei gyhoeddi ar gyfer y Mic Morris Torfaen 10k sy’n digwydd ar ddydd Sul 16 Medi. 

Bydd y ras yn cychwyn ym Mlaenafon fel arfer ond eleni bydd yn gwyro i Old Road/Limekiln Road ac yn dilyn llwybr ffyrdd-ar-gau i’r llinell derfyn ym Mharc Pont-y-pŵl. 

Bydd ffyrdd ar gau o 8am hyd at 11:30am ond yn cael eu hailagor yn gynharach os oes modd ac os yw’n ddiogel gwneud hynny.  

Y ffyrdd a fydd ar gau ar lwybr y ras fydd:

  • A4043 Cwmavon Road o gyffordd Prince Street a New William Street ym Mlaenafon i Old Road yn Abersychan
  • Old Road
  • Limekiln Road
  • Freeholdland Road
  • George Street
  • Mill Road
  • Hospital Road
  • Rhan ogleddol Osbourne Road i’w chyffordd gyda Riverside
  • Riverside
  • Park Road yn arwain i Penygarn Road

Ni fydd ffyrdd ochr yn cael eu cau yn ffurfiol, ond ni fydd cerbydau’n cael mynd ar y llwybr yn ystod y ras. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng bob amser. 

Dylai unrhyw un y mae eu cyfrifoldebau teithio neu ofalu yn cael eu heffeithio gan hyn gysylltu â thîm datblygu chwaraeon Torfaen ar 01633 628936.  

Meddai’r Cynghorydd Alan Jones, aelod gweithredol ar gyfer busnes, twristiaeth, hamdden a diwylliant: “Mae;r Mic Morris 10k yn tyfu bob blwyddyn ac mae pobl yn teithio o bob cwr o’r DU i gymryd rhan yn y digwyddiad, gan godi miloedd ar gyfer Ymddiriedolaeth Chwaraeon Mic Morris a nifer fawr o elusennau eraill.  

“Eleni rydym yn disgwyl 1500 o redwyr sy’n 500 yn fwy na 2017 a’r ffordd ddiogelaf o barhau gyda’r ras yw cau’r llwybr. Bydd y ffyrdd ar gau am y cyfnod byrraf posibl a’r nod yw ailagor y ffyrdd yn gynharach os oes modd.  

“Rydym yn gwybod bod llawer o drigolion eisoes yn dod allan i gefnogi’r rhedwyr ar y dydd a gobeithiwn y bydd cau’r ffyrdd hyn yn golygu ras ddiogelach, brafiach i’r rhedwyr a’r gwylwyr.”  

Roedd Mic Morris yn blismon ac yn rhedwr pellter canol rhyngwladol Prydain o Bont-y-pŵl a fu farw yn 24 oed wrth ymarfer ym 1983. Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Chwaraeon Mic Morris rhwng Heddlu Gwent a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i godi arian ar gyfer pobl ifanc Torfaen sydd ymhlith y gorau yn eu sbort ac eleni mae’n cefnogi mabolgampwyr lleol Leila Thomas ar gyfer pêl rwyd, Alex Rosser ar gyfer para-nofio a’r beiciwr Zach Bridges. 

I gymryd rhan yn y ras, ewch i www.eventbrite.com/e/mic-morris-torfaen-10k-tickets-37727915210 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 7th Awst 2018