Y Dyn Injan yn dod i Flaenafon

Wedi'i adeiladu i ddathlu hanes diwydiannol cyfoethog Prydain, pyped glöwr mecanyddol 12m o uchder yw'r Dyn Injan a ymwelodd â Chernyw yn ystod haf 2016.

Llwyddodd y glöwr enfawr, i deithio hyd tirwedd Mwyngloddio Cernyw, gyda bron i un o bob tri o boblogaeth Cernyw yn tyrru i ganol trefi prysur, ar ben clogwyni anghysbell ac o gwmpas tai injan eiconig i'w gyfarch. Roedd canu, dawnsio ac angerdd ymysg y dorf ymffrostgar...

Yn dilyn y llwyddiant hwn, bydd y Dyn Injan yn cychwyn ar daith o amgylch y DU yn 2018, gyda'r nod o gysylltu pobl â threftadaeth mwyngloddio balch Prydain - a pha le gwell i'w wneud nag yn ne Cymru?

Cwblhawyd cais llwyddiannus ym mis Mai 2017 i groesawu'r pyped enfawr mewn saith lleoliad treftadaeth ddiwydiannol mewn pum safle yn ne Cymru, gan gynnwys Blaenafon, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Pontypridd ac Abertawe.

Mae'r prosiect yn destun cydweithrediad ar draws y sector diwylliannol yng Nghymru, gyda Phrifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, pum awdurdod lleol (Torfaen, Blaenau Gwent, Merthyr, Rhondda ac Abertawe), Head 4 Arts a Golden Tree Productions.

Y saith safle penodol yw: Pwll Mawr, Gwaith Haearn Blaenafon, rhywle ym Mlaenau Gwent (i'w gadarnhau - gobeithio, Cofeb y Gwarcheidwad yn Abertyleri), Parc Cyfarthfa ym Merthyr Tudful, Canol Tref Pontypridd, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe a Gwaith Copr Hafod-Morfa yn Abertawe.

Bydd Cadw, trwy Ffion Reynolds yn rheoli'r cyfathrebu rhwng y bartneriaeth a Equinox Communications, a fydd yn arwain y cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer y Dyn Injan 2018.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9th Mawrth 2018