Busnesau Blaenafon yn addurno beiciau i groesawu beicwyr Velothon Cymru

Blaenafon yw'r dref ddiweddaraf ar lwybr Velothon Cymru i groesawu'r digwyddiad beicio drwy addurno'r strydoedd gyda beiciau wedi eu hailgylchu.

Aeth Pwyllgor Treftadaeth y Byd Blaenafon ati i herio busnesau'r dref i greu eu harddangosfeydd beicio eu hunain wrth baratoi ar gyfer achlysur llwyddiannus Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon y penwythnos diwethaf.

Dangoswyd y naw darn o waith celf ‘beicio’ i ymwelwyr a gyrhaeddodd am y dathliad blynyddol ddydd Sadwrn.

Cyfrannwyd beiciau gan Changing Gears, prosiect ieuenctid yn Nhorfaen sy'n anelu i hyfforddi pobl ifanc mewn cynnal a chadw beiciau a hyfforddiant beicio.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 5th Gorffennaf 2018