Profiad gwahanol yn Big Pit ym mis Ionawr

Dewch draw i Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn ystod mis Ionawr i gael profiad ychydig yn wahanol i’r arfer.

Mae’r daith danddaearol fyd-enwog ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw ar ddyddiau’r wythnos ym mis Ionawr, ond bydd y Tywyswyr Glofa wrth law i roi teithiau ar yr wyneb, a bydd cyfle i weld gwahanol beiriannau mwyngloddio yn ein Storfa Gadwraeth. Bydd oriel Brenin Glo, Arddangosfa’r Baddonau Pen Pwll a’r siop hefyd ar agor.

Mae yna hefyd gyfle unigryw i gwrdd â’n Gof preswyl, fydd yn cynnal gweithdai yn yr efail ac yn eich helpu i greu procer neu grafwr lludw i fynd adref gyda chi. Nifer gyfyngedig o lefydd sydd ar y sesiynau hyn, ac maent yn costio £30 y pen. Gallwch archebu drwy ffonio 029 2057 3650.

Dywedodd Kathryn Jenkins, Swyddog Cyfathrebu Big Pit: “Bob mis Ionawr rydym yn cau’r daith danddaearol ar ddyddiau’r wythnos er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Er bod modd mynd ar y teithiau hyn ar benwythnosau, rydym yn gobeithio y bydd ein teithiau a gweithgareddau ychwanegol ar yr wyneb, gan gynnwys y profiad yn yr efail, yn ychwanegu at brofiad ymwelwyr sy’n galw heibio pan fydd y daith danddaearol ddim ar gael.”

Edrychwch ar ein gwefan www.amgueddfa.cymru neu ffoniwch 029 2057 3650 er mwyn cael dyddiadau ac amseroedd teithiau penodol.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 20th Rhagfyr 2018