Siôn Corn yn cyrraedd Big Pit mewn steil

Awydd gweld rhywbeth fymryn yn wahanol y Nadolig hwn? Mae’r rhan fwyaf yn credu mai dim ond lawr y simdde mae Siôn Corn yn mynd. Ddim cweit!

Ar ddydd Sul 16 Rhagfyr, am 10.30am, bydd Siôn Corn yn cyrraedd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru trwy deithio 300 troedfedd o grombil y ddaear! Wrth iddo gyrraedd pen y pwll, bydd Band Tref Blaenafon yno i’w groesawu, a bydd cyfle i chi ddweud helo.

Dywedodd Kathryn Jenkins, Swyddog Cyfathrebu: “Mae’r corachod wedi bod wrthi ers misoedd yn paratoi at y diwrnod mawr. Rydym yn falch iawn bod Siôn Corn yn gallu ymweld â ni eto eleni, ar adeg mor brysur iddo. Bydd gweld Siôn Corn yn ymddangos o bwll glo yn brofiad i’w drysori!”

Ar ôl iddo gyrraedd (a dod o hyd i’w gorachod!), bydd cyfle i ymweld â Siôn Corn yn ei fwthyn, dweud wrtho beth sydd ar eich rhestr – a chael anrheg wrth gwrs.

Bydd Siôn Corn yn cyrraedd pen y pwll am 10.30am, a bydd yn ei fwthyn o 11am–1pm, ac o 1.30–4pm. £5 y plentyn. Dim angen archebu. Am fwy o fanylion ffoniwch (029) 2057 3650.

Mae rhaglen weithgareddau Amgueddfa Cymru yn derbyn cefnogaeth hael gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 11th Rhagfyr 2018