Rebecca Hartley yn cael ei henwebu fel Is-gadeirydd World Heritage UK

Ym mis Mehefin eleni, penodwyd Rebecca Hartley, Arweinydd Tîm Economi, Adnewyddu a Diwylliant gyda Chyngor Torfaen yn Is-gadeirydd World Heritage UK mewn cydnabyddiaeth o’i gwaith i hyrwyddo a datblygu Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10th Mai 2019