Mae Clwb Celf Sadwrn 2018/19

Saturday Art Club

Mae Clwb Celf Sadwrn 2018/19 yn rhaglen o weithdai ymarferol sydd wedi'i anelu at blant 7-11 oed sydd â diddordeb yn y celfyddydau gweledol.

Dan arweiniad tiwtor profiadol bydd y bobl ifanc yn cael cyfle i archwilio techneg collage, adeiladu, gwneud printiau, serameg, paentio a darlunio.

Bydd 10 sesiwn 2 awr, un y mis hyd at fis Mehefin 2019 ar yr ail ddydd Sadwrn yn y mis. Mae yna opsiynau ar gyfer naill ai 10am - 12pm neu 1pm - 3pm.

Cynhelir yr holl weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yng Nghwmbrân.

Y pris yw £6 y sesiwn gyda thaliad wrth archebu. Ffôniwch: 01633 483321 i gadw lle

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 6th Tachwedd 2018