Mae Gwesty a Bwyty'r Llew

The Lion Hotel

Mae Gwesty a Bwyty'r Llew ym Mlaenafon wedi derbyn Rhoséd uchel ei bri gan yr AA am ragoriaeth orchestol wrth goginio a Gwobr Arian am letygarwch rhagorol.

Cynllun rhosedau'r AA a gyflwynwyd gyntaf ym 1956, oedd cynllun Gwobr Rhoséd gyntaf y DU i asesu ansawdd y bwyd a weinir mewn bwytai a gwestai.  

Mae'r radd Seren Arian yn cydnabod gwestai sydd wedi'u dewis am eu lefel hynod uwch o ran ansawdd, safonau uchel o ran lletygarwch ac am ansawdd y bwyd o fewn ei raddfa seren. Bellach mae'r Llew yn rhan o grŵp bach iawn o 4 gwestai yng Nghymru i dderbyn gradd Seren Arian.

Dywedodd y Cyng. Alan Jones, Aelod Gweithredol dros Fusnes, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant yn Nhorfaen: “Mae hwn yn gyflawniad gwych i holl staff y Llew. Mae'r fath wobrau mawreddog yn arwydd o ansawdd fydd yn denu'r rheini sy'n hoff o fwyd a thwristiaid sy'n chwilio am flas go iawn o Gymru ac yn dymuno archwilio safleoedd Treftadaeth y Byd a'r golygfeydd godidog o amgylch Blaenafon.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Mai 2018