Helpu i ddylunio meinciau Teithwyr Drwy Amser Blaenafon

Gwahoddir trigolion i helpu i ddylunio meinciau teithio drwy amser a fydd yn defnyddio realiti rhithwir i ail-greu golygfeydd a synau Blaenafon yn y 19eg ganrif.

Mae gweithdai am ddim i unrhyw un eu mynychu ac fe’u cynhelir yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd ar ddydd Gwener 2 Tachwedd a dydd Sadwrn 3 Tachwedd yn y Pwll Mawr o 10am. 

Mae’r meinciau yn cael eu dylunio gan yr artist lleol Rubin Eynon a Glen Adams, gof yn Horizon Forge.

Byddant yn cael eu lleoli ar safleoedd allweddol o amgylch Blaenafon a bydd modd eu lawrlwytho o wefan VisitBlaenavon i ddefnyddwyr gael y profiad ar eu ffôn clyfar a thrwy setiau pen realiti rhithwir, gan fynd â nhw’n ôl i’r 19eg ganrif i weld sut le’r oedd Blaenafon bryd hynny.    

Mae’r prosiect yn cael ei gyflenwi gan Gyngor Torfaen ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ac yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru. 

Bydd y meinciau’n cael eu gosod yn gynnar yn 2019. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â blaenavon.tic@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01495 742333.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 31st Hydref 2018