Gwledd Sul y Tadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Ar Sul y Tadau 16 Mehefin,11am-4pm, bydd Big Pit yn cynnal digwyddiad arbennig iawn. 

Mewn partneriaeth â Blas ar Dorfaen a Cotyledon Markets, bydd dros 40 o stondinau bwyd, diod a chrefftau yn cymryd rhan yng Ngwledd Sul y Tadau. 

Bydd digon i dynnu dŵr o’r dannedd, gyda dewis helaeth o fwyd a diod gan gynhyrchwyr a masnachwyr lleol. 

Bydd arddangosiadau bwyd, cerddoriaeth fyw a digon i ddiddanu’r plant gan gynnwys chwarae meddal, crefftau a phaentio wynebau. Bydd cyfle hefyd i roi cynnig ar ein cystadleuaeth addurno bisged, neu baentio mwg ar gyfer person arbennig.* 

Bydd cantîn y gweithwyr yn gwerthu paneidiau, bwyd poeth a danteithion yn gynnwys bara brith, pice ar y maen a ffagots a pys – a bydd paned a phicen am ddim i Dad! 

Rydym yn annog ymwelwyr hefyd i ymweld â Bragdy Rhymney a Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon. 

Dywedodd Kathryn Jenkins, Swyddog Cyfathrebu Big Pit: “Rydym yn edrych ymlaen yn arw at gynnal y Wledd am y trydydd tro, a chael cyfle i arddangos cynnyrch a busnesau lleol mewn lleoliad diwydiannol unigryw. Lle gwell i dreulio Sul y Tadau, a sbwylio Dad yn rhacs!” 

Yn ogystal â’r cynnyrch blasus fydd ar werth, bydd cyfle i ymwelwyr brofi taith fythgofiadwy dan y ddaear, gweld y Baddondai Pen Pwll a chael gafael ar anrhegion munud olaf yn siop yr Amgueddfa. 

Mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa a’r Wledd.

*Codir tâl bychan am rai gweithgareddau, yn ogystal â £3 am barcio.

Wedi ei bostio ar Dydd Sul 9th Mehefin 2019